Dobry doradca to połowa sukcesu Twojej firmy! Biuro Rachunkowe EXEMPLUM
O nas Doradztwo Księgowość Kadry Analizy Kontakt Logowanie

Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Biuro Rachunkowe "Exemplum" jest usługą kompleksową. W ramach oferowanych usług proponujemy różne opcje prowadzenia księgowości, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko fachową i rzetelną obsługę w zakresie finansowo-księgowym i podatkowym, ale także dodatkowe raporty przydatne w zarządzaniu firmą.
Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg. Nasza działalność objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania usług księgowych.
Zamiast ponosić koszty utrzymania własnej księgowości skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia. Nasze usługi to gwarancja rzetelności i bezpieczeństwa przy jednoczesnej oszczędności kosztów.


Zakres usług

Klientom zobowiązanym do prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości (pełna księgowość) oferujemy:
ok ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
ok prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
ok prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
ok obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
ok prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta,
ok kontrola należności i zobowiązań,
ok bieżący monitoring oraz dokonywanie płatności,
ok przygotowanie faktur sprzedaży,
ok sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
ok sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
ok bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
ok współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,
ok udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.

Klientom prowadzącym uproszczoną księgowość oferujemy:
ok prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym: ewidencjonowanie dokumentów zakupu, ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży oraz ewidencjonowanie dokumentów wewnętrznych,
ok prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie planu amortyzacji,
ok prowadzenie rejestrów VAT,
ok prowadzenie rejestru przebiegu samochodów,
ok sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
ok sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
ok sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych,
ok odbiór dokumentów,
ok roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie ewidencji podatkowych,
ok obsługa rejestru należności i zobowiązań,
ok fakturowanie sprzedaży oraz przygotowywanie dokumentów magazynowych.