Dobry doradca to połowa sukcesu Twojej firmy! Biuro Rachunkowe EXEMPLUM
O nas Doradztwo Księgowość Kadry Analizy Kontakt Logowanie

Kadry

Rzetelne zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników, profesjonalnie prowadzona dokumentacja kadrowa z zachowaniem poufności danych to niezbędny warunek właściwych relacji między pracodawcą a pracownikami.
Oferujemy możliwość uwolnienia się od uciążliwych obowiązków związanych z rozliczaniem płac i administracją kadrową. Przejmując wykonywanie obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników zapewniamy naszym Klientom możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności.


Zakres usług

Obsługa kadrowa:
ok sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
ok sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
ok prowadzenie akt osobowych,
ok prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
ok sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
ok obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
ok sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
ok pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
ok pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

Obsługa płacowa:
ok sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę,
ok sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
ok sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
ok sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
ok sporządzanie i wysyłanie do właściwego urzędu miesięcznych deklaracji podatkowych PIT - 4,
ok sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11/8B),
ok sporzadzanie rocznego obliczenia podatku (PIT - 40).